kinesiology tape

เทปพยุงกล้ามเนื้อ, เทปบำบัด, Kinesiology Tape

การบำบัดโดยเทปผ้าพยุงกล้ามเนื้อคิเนซิโอนั้น ถูกออกแบบมาเพื่อให้ระบบการรักษาโดยธรรมชาติของมนุษย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยในการสนับสนุนการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและข้อกระดูก โดยไม่ส่งผลต่อขีดจำกัดของการเคลื่อนไหว โดยในปัจจุบันเทปผ้าพยุงกล้ามเนื้อคิเนซิโอได้ถูกใช้ในการบำบัดอาการทางกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และใช้ในการแพทย์หลายแขนง ซึ่งการบำบัดของอาการต่างๆ โดยใช้ระบบเทปผ้าพยุงกล้ามเนื้อคิเนซิโอได้สร้างผลลัพท์ที่ดีขึ้นกว่าแนวทางการรักษาแบบเก่า

เลือกซื้อสินค้า

การใช้งานเทปพยุงกล้ามเนื้อ

เทปพยุงกล้ามเนื้อสามารถใช้ได้กับแทบทุกส่วนของร่างกายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทำหน้าที่ช่วยพยุงกล้ามเนื้อหรือข้อต่อเพื่อลดการบาดเจ็บ หรือช่วยฟื้นฟูจากการบาดเจ็บให้เร็วขึ้น ใช้วัสดุธรรมชาติถึง 95% เพื่อลดอาการแพ้การเกิดผื่นคัน มีโครงสารโปร่งอากาศเพื่อให้รู้สึกสบายไม่อับชื้น กาวที่ติดบนผิวเป็นกาวที่ใช้ในการแพทย์จึงไม่ระคายเคืองผิว ไม่เป็นคราบขาว สามารถลอกออกได้เพียงทาโลชั่นเพื่อลดความหนืด
เหมาะสำหรับผู้ที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
Our products kinesiology tape
kinesiology tape

คุณสมบัติของเทปพยุงกล้ามเนื้อ เทปบำบัด

 • เทปพยุงกล้ามเนื้อใช้วัสดุเป็นผ้า Cotton 100% จึงไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้เป็นผื่นหรือระคายเคือง
 • เทปพยุงกล้ามเนื้อช่วยการลดอาการเจ็บปวด ลดความรุนแรงนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ
 • เทปพยุงกล้ามเนื้อช่วยคลายความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อที่ทำงานมากเกินไป
 • เทปพยุงกล้ามเนื้อช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ทำงานน้อยให้ทำงานได้มากขึ้น
 • เทปพยุงกล้ามเนื้อช่วยลดอาการปวดบวมในช่วงแรกที่บาดเจ็บ
 • เทปพยุงกล้ามเนื้อช่วยเร่งกระบวนการซ่อมแซมตัวเองของร่างกาย โดยเพิ่มพื้นที่ระหว่างผิวหนังและกล้ามเนื้อ ทำให้การไหลเวียนของสารน้ำต่างๆ ดีขึ้น
 • เทปพยุงกล้ามเนื้อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย และกล้ามเนื้อ
 • เทปพยุงกล้ามเนื้อช่วยเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวส่วนแขนและสะบักในนักกีฬาที่มีอาการปวดไหล่
 • เทปพยุงกล้ามเนื้อช่วยเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของการก้มหลังหรือนักกีฬาที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหลัง
 • เทปพยุงกล้ามเนื้อช่วยเพิ่มแรงการหดตัวในกล้ามเนื้อ
 • เทปพยุงกล้ามเนื้อใช้ติดได้ทุกบริเวณที่ต้องการ บริเวณกล้ามเนื้อที่ใช้บ่อย หรือบริเวณที่เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ